Mùa hạ nắng vàng, mùa xa rời. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc

Ngày sinh: 8/2/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0366880660

Phó Bí thư Chi bộ

Lê Minh Nhựt
Lê Minh Nhựt

Ngày sinh: 4/10/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Cao đẳng

Điện thoại riêng: 0972264061

Chi ủy viên

Nguyễn Minh Phước
Nguyễn Minh Phước

Ngày sinh: 30/7/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0983636532