Mùa hạ nắng vàng, mùa xa rời. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay

Chủ tịch Công đoàn

Lê Minh Nhựt
Lê Minh Nhựt

Ngày sinh: 4/10/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Cao đẳng

Điện thoại riêng: 0972264061

Phó Chủ tịch Công đoàn

Trần Thị Kim Trăng
Trần Thị Kim Trăng

Ngày sinh: 2/9/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiền Giang

Trình độ :Trung học chuyên nghiệp

Điện thoại riêng: 0979987937

Ủy viên BCH Công đoàn

Trang Diệp Thúy
Trang Diệp Thúy

Ngày sinh: 21/9/1988

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Sóc Trăng

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0362089365