Mùa hạ nắng vàng, mùa xa rời. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay

Bí thư Chi đoàn

Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My

Ngày sinh: 1/8/1994

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0984154328

Phó Bí thư Chi đoàn

Đinh Thị Thu Hiền
Đinh Thị Thu Hiền

Ngày sinh: 22/11/1996

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Bình

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 098404308

Ủy viên BCH Chi đoàn

Lê Phúc Hậu
Lê Phúc Hậu

Ngày sinh: 20/2/1992

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0379730339

Tổng phụ trách Đội

Quãng Hữu Tường
Quãng Hữu Tường

Ngày sinh: 1/9/1992

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Cao đẳng

Điện thoại riêng: 0376859556