Mùa hạ nắng vàng, mùa xa rời. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Tươi
Nguyễn Thị Tươi

Ngày sinh: 5/7/1991

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0973099701