Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2021

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Tươi
Nguyễn Thị Tươi

Ngày sinh: 5/7/1991

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0973099701

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích