Tổ trưởng

Phạm Văn Cương
Phạm Văn Cương

Ngày sinh: 1/4/1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0394993983

TRƯỜNG THCS - THPT THẠNH AN

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM

Email: c2thanhan.cangio.tphcm@moet.edu.vn

Điện thoại: (028).38.749.042