Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2021

Tổ trưởng

Trần Thị Kim Trăng
Trần Thị Kim Trăng

Ngày sinh: 2/9/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiền Giang

Trình độ :Trung học chuyên nghiệp

Điện thoại riêng: 0979987937

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích