Tổ trưởng

Trần Thị Kim Trăng
Trần Thị Kim Trăng

Ngày sinh: 2/9/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiền Giang

Trình độ :Trung học chuyên nghiệp

Điện thoại riêng: 0979987937

TRƯỜNG THCS - THPT THẠNH AN

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM

Email: c2thanhan.cangio.tphcm@moet.edu.vn

Điện thoại: (028).38.749.042