Hiệu trưởng

Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc

Ngày sinh: 8/2/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0366880660

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Minh Phước
Nguyễn Minh Phước

Ngày sinh: 30/7/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0983636532

TRƯỜNG THCS - THPT THẠNH AN

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM

Email: c2thanhan.cangio.tphcm@moet.edu.vn

Điện thoại: (028).38.749.042