Mùa hạ nắng vàng, mùa xa rời. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay

Hiệu trưởng

Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc

Ngày sinh: 8/2/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0366880660

Email liên lạc: ngngoc2811@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Minh Phước
Nguyễn Minh Phước

Ngày sinh: 30/7/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0983636532

Email liên lạc: minhphuoc307@gmail.com