Thứ hai, 8/3/2021, 13:7
Lượt đọc: 15

LICH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 08/3/2021 đến 14/3/2021)

 

Ngày

Nội dung công tác

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

Thứ Hai
 08/03/2021

Chào cờ

CBGVNV

7h30

Sân trường

Chào cờ

GVCN+HS

7h30

Tại lớp

Chuẩn bị họp mặt 8/3

CBGVNV nam

9h30

Phòng thực hành nữ công 2

Họp BCH CĐGV + TLTN

Đ/c: My, Hiền, Hậu

14h

Phòng đoàn đội

Họp mặt 8/3

CBGVNV

14h45

Phòng GV

Thứ Ba
09/3/2021

Tham gia lớp BD môn KHXH

Cô My, T. Nhựt, T. Duy, T. Tranh, Cô Thuyết

cả ngày

TTCT Q7

Họp chuyện môn sử PGD

Thầy Duy

8h

 

Hoàn thành hồ sơ cá nhân, tổ để phục mvụ công tác kiểm tra

Cả tổ sử

Cả ngày

Tại trường

Hoàn thành hồ sơ cá nhân, tổ, để phục vụ công tác kiểm tra

Cả tổ MT-AN-TD-GDQP

Cả ngày

THCS-THPT Thạnh An

Thứ Tư
10/03/2021

Hội nghị tập huấn tổng điều tra kinh tế

HT, KT

8h00

Hội trường 2.1 Sở

Hội nghị giao ban tháng thanh niên 2021

Đ/C My

14h

Hội trường khối vận

Tham gia lớp BD môn KHTN

Cô Tươi, thầy Thanh, Thầy Phước, thầy Tường, cô A. Ngọc

Cả ngày

TTBDCTQ7

Họp Sơ kết HKI trực tuyến

PHT, TTCM

8h

Phòng PHT

Thứ năm
11/3/2021

Dự Hội nghị DQTV

Thầy Phước

8h

BCH Quân sự Huyện

Thứ Sáu
12/3/2021

Báo cáo công tác chính trị

Bí thư

Buổi sáng

Phòng HT

Họp tổ văn

Gv của tổ

14h00

Phòng họp tổ

Tập huấn kê khai tài sản

HT

8h00

Hội trường 2.1 SGD

Nộp hồ sơ cuối năm đảng viên

VT

14h

Huyện ủy

Nộp BS-HS bổ nhiệm CDNN

Buổi chiều

Phòng Tổ chức cán bộ

Thứ Bảy
13/3/2021

Mở lớp cảm tình đoàn

Đ/c: Hậu, Hiền+ Học sinh khối 10, Xã Đoàn Thạnh An

Sáng 8h

Hội trường.

Tham gia lớp BD môn KHTN

Cô Tươi, thầy Thanh, Thầy Phước, thầy Tường, cô A. Ngọc

Cả ngày

TTCT quận 7

Chủ Nhật
14/3/2021

Tham gia lớp BD môn KHXH

Cô My, T. Nhựt, T. Duy, T. Tranh, Cô Thuyết

cả ngày

TTCT Q7


Tác giả: THCS - THPT Thạnh An
Nguồn tin: THCS - THPT Thạnh An

86