Tổ trưởng

Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền

Ngày sinh: 8/9/1976

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0377473049