Tổ trưởng

Hoàng Thị Hồng Ngát
Hoàng Thị Hồng Ngát

Ngày sinh: 18/2/1988

Quê quán: Thái Bình

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0981736763