Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2021

Tổ trưởng

Hoàng Thị Hồng Ngát
Hoàng Thị Hồng Ngát

Ngày sinh: 18/2/1988

Quê quán: Thái Bình

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0981736763

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích