Mùa hạ nắng vàng, mùa xa rời. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thanh Thúy
Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ngày sinh: 24/5/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0977058228